Nalaziš se u:

PROTERRACE DRAIN DRIP

PROTERRACE DRAIN DRIP je obodni profil od praškasto farbanog aluminija koji je posebno projektiran za zaštitu rubova pločica postavljenih na terasama i balkonima i za jamčenje ispravnog otoka vode...