Nalaziš se u:

Prosupport Tube System

Idealan za postavljanje uzdignutih podova na otvorenom, PROSUPPORT TUBE SYSTEM je patentirani sustav modularnih i prilagodljivih nosača za izradu vanjskih uzdignutih podova promjenjive visine od 29 do 1000 mm. Sustav se sastoji od 1 osnove, 2 vijka, 1 podloške, 2 glave i niza cijevi za postizanje potrebne visine. Dvije glave, ovisno o tome kako se zavrne vijak, mogu biti fiksne ili samonivelirajuće. Prednost ovog sustava i ono što ga čini jedinstvenim na tržištu je smanjeni broj komada od kojih se sastoji. Sama glava se, naime, može koristiti za fiksno postavljanje kao i za samonivelirajuće postavljanje i mogu se dostići visine do jednog metra jednostavnom promjenom visine cijevi koju može nabaviti izravno krajnji korisnik i koja se može odrezati na gradilištu. Il PROSUPPORT TUBE SYSTEM se predstavlja kao praktičniji, brži i fleksibilniji sustav za postizanje željene visine.