Procurve machine

Kalandar za ručno krivljenje profila, namijenjen je profilima iz linije kosih profila.

-

PROCURVE MACHINE je kalandra za ru?no zakrivljavanje profila serije CURVE.
  • PROCURVE MACHINE - upotpunjeno kota?ima za sve profile

Dostupne boje

Video zapis o postavljanju