Proshower profile

Profil od satiniranog, odmašćenog i pasiviziranog čelika, podesive visine, štiti rubove podova i spaja pločice postavljene na podu s pločicama postavljenim na zidovima.

  • ARTIKALh mmBOJAODJELJAKL LM
  • PSHWPACS 0810DX8Brushed Stainless Steel AISI 304/1.4301-V2A1
  • PSHWPACS 1010DX10Brushed Stainless Steel AISI 304/1.4301-V2A1
  • PSHWPACS 0815DX8Brushed Stainless Steel AISI 304/1.4301-V2A1,5
  • PSHWPACS 1015DX10Brushed Stainless Steel AISI 304/1.4301-V2A1,5
  • ARTIKALh mmBOJAODJELJAKL LM
  • PSHWPACS 0810SX8Brushed Stainless Steel AISI 304/1.4301-V2A1
  • PSHWPACS 1010SX10Brushed Stainless Steel AISI 304/1.4301-V2A1
  • PSHWPACS 0815SX8Brushed Stainless Steel AISI 304/1.4301-V2A1,5
  • PSHWPACS 1015SX10Brushed Stainless Steel AISI 304/1.4301-V2A1,5