Nalaziš se u:

SOL 30-50 (samo gornji dio TOP)

ALUMINIJ 10 IMITACIJA DRVA i 6 bojama eloks . ALUMINIJ

-
 • ALUMINIJ ELOKS. (6 bojama eloks. alu. od kojih 3 na zahtjev) duljina šipka 2,7 m - pakir. 20 kom - 54 m

  • ARTIKALL mmBOJAODJELJAK
  • PINS... 3030vidi boje
  • Raspoloživo u bojama eloks.: AO - AA - AB (na zahtjev i AT, CH i SB uz Minimalno naru?ivanje od 540 m), i 10 imitacija drva: 01W - 02W - 03W - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W. Šifru odabrane boje treba nadodati uz šifru Artikala. Primjer: PINS... 30 (izabrana boja eloksirano zlatna) PINSAO 30.
 • ALUMINIJ 10 IMITA CIJA DRVA duljina šipka 2,7 m - pakir. 10 kom - 27 m

  • ARTIKALL mmBOJAODJELJAK
  • PINS... 3030vidi boje
  • Raspoloživo u bojama eloks.: AO - AA - AB (na zahtjev i AT, CH i SB uz Minimalno naru?ivanje od 540 m), i 10 imitacija drva: 01W - 02W - 03W - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W. Šifru odabrane boje treba nadodati uz šifru Artikala. Primjer: PINS... 30 (izabrana boja eloksirano zlatna) PINSAO 30.
 • Aluminij Eloks. Srebro duljina šipka 2,7 m - pakir. 20 kom - 54 m

  • ARTIKALL mmBOJAODJELJAK
  • PINSAA 5050Anodised Silver Aluminium