Nalaziš se u:

ZERO CURVE 07-09-13-15 (samo gornji dio TOP)

ALUMINIJ 26 IMITACIJA DRVAi 6 bojama eloks . ALUMINIJ

-
 • ALUMINIJ ELOKS. (6 bojama eloks. alu. od kojih 3 na zahtjev) duljina šipka 2,7 m - pakir. 20 kom - 54 m

 • ALUMINIJ 26 IMITACIJA DRVA duljina šipka 2,7 m - pakir. 10 kom - 27 m

  • ARTIKALL mmBOJAODJELJAK
  • PINZ... 0707-novvidi boje
  • PINZ... 09nov-14vidi boje
  • PINZ... 1315 / 17vidi boje
  • PINZ... 1519 / 22vidi boje
  • Raspoloživo u bojama eloks.: AO - AA - AB (na zahtjev i AT, CH i SB uz Minimalno naru?ivanje od 540 m), i 27 imitacija drva: 01W - 02W - 03W - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 12W - 13W - 14W - 15W - 16W - 17W - 18W - 19W - 20W - 21W - 22W - 23W - 24W - 25W - 26W - 27W. Šifru odabrane boje treba nadodati uz šifru Artikala. Primjer: PINZ... 07 (izabrana boja eloksirano zlatna) PINZAO 07.