Nalaziš se u:

Proexpan 115-130-190-210

Konstrukcijski dilatacijski profili od prirodnog aluminija, otporni su na konstrukcijska okomita, vodoravna i poprečna kretanja izazvana vlačnim i tlačnim naprezanjima u velikim zgradama ili objektima.

ALUMINIJ PRIRODNI + UMETAK OD VINILNE SMOLE/GUME

PROEXPAN 115 - 130 - 190 - 210 je serija konstrukcijskih dilatacijskih spojeva od prirodnog aluminija reljefne, plosnate površine, sa crnim ili sivim umetkom od sinteti?ke gume. Otporni su na okomita, vodoravna i popre?na tehni?ka kretanja uzrokovana tla?nim i vla?nim stresovima u velikim objektima ili kompleksima. Spoj se postavlja na ve? postoje?e površine, ?ak i okomito, preko praznine izme?u dvije poluodvojene površine na istom objektu ili izme?u dva polja fasade. Podnosi pješa?ki promet, ali i prolaz vozila sa gumenim kota?ima.
 • PRIRODNI ALUMINIJ + UMETAK od VINILNE SMOLE/GUME duljina šipka 3 m - pakir. 10 kom - 30 m

  • ARTIKAL(L x H x La mm)BOJAODJELJAK
  • PENF 115...21 x 12 x 115vidi boje
  • PENF 130...38 x 12 x 128vidi boje
  • PROIZVOD KOJI SE PRILAŽE NIJE SASTAVLJEN.
 • PRIRODNI ALUMINIJ + UMETAK od neoprena duljina šipka 4 m - pakir. 10 kom - 40 m

  • ARTIKAL(L x H x La mm)BOJAODJELJAK
  • PENF 190N (nero)65 x 19 x 185vidi boje
  • PENF 210...90 x 19 x 210vidi boje
  • Raspoloživo u bojama: G - N (Nisu uklju?ene PENF 190N). Šifru odabrane boje treba nadodati uz šifru Artikala. Primjer: PENF 130... (izabrana boja: Umetak Siva) PENF 130G.
 • KUTNI PRIRODNI ALUMINIJ + UMETAK od neoprena duljina šipka 4 m - pakir. 10 kom - 40 m

  • ARTIKAL(L x H x La mm)BOJAODJELJAK
  • PENFP 190N (nero)65 x 19 x 125vidi boje
  • PENFP 210...90 x 19 x 150vidi boje
  • Raspoloživo u bojama: G - N (na zahtjev i Bež i Bjelokost uz Minimalno naru?ivanje od 100 m). Šifru odabrane boje treba nadodati uz šifru Artikala. Primjer: PENFP 210... (izabrana boja: Umetak Siva) PENFP 210G.
 • ZAMJENJIVI UMETAK od VINILNE SMOLE/GUME Crna ili Siva - duljina šipka 3 m - pakir. 10 kom - 30 m

  • ARTIKAL
  • IPEN 20…20
  • IPEN 40…40
 • -

  • ARTIKAL
  • IPEN 65N (nero)65
  • IPEN 452… (nero o grigio)45 x 2Pz