Nalaziš se u:

Procarpet all

Aluminijski profil idealan za spajanje dva poda različite debljine, štiti brid višeg poda, otporan je na velika opterećenja i podnosi učestali pješački promet

ALUMINIJ PRIRODNI i ELOKSIRANI SREBRO

PROCARPET ALL je profil od aluminija (prirodnog ili srebrnog eloksiranog). Idealan je za povezivanje dva poda razli?ite debljine, a posebno za povezivanje poda prekrivenog kerami?kim plo?icama ili parketom sa podom koji je u potpunosti prekriven tepisonom, stvaraju?i savršeni spoj zahvaljuju?i okomitom dijelu koji je niži od 4 mm. Osim što u potpunosti štiti rub višeg poda, ovaj iznimno ?vrsti profil otporan je na velike terete i podnosi u?estali promet ru?nih kolica, vozila te intenzivni pješa?ki promet.
  • ALUMINIJ PRIRODNI duljina šipka 2,7 m - pakir. 20 kom - 54 m

  • ALUMINIJ ELOKSIRANI SREBRO termo pakovanje duljina šipka 2,7 m - pakir. 20 kom - 54 m