Nalaziš se u:

Proskirting

Patentirana lajsna za kabele od eloksiranog aluminija rješava sve moguće probleme vezane za postavljanje podnih letvica i prolaz električnih, kompjuterskih i telefonskih kabela te kabela drugih uređaja.

ALUMINIJ SREBRO ELOKSIRANI

PROSKIRTING je inovativna patentirana cokla koja ujedno služi za provo?enje kablova. Osmišljena i dizajnirana za rješavanje najrazli?itijih problema vezanih uz postavljanje cokle i polaganje elektri?nih, kompjuterskih i telefonskih kablova te ostalih ure?aja. PROSKIRTING je dizajniran za ispunjenje dvostruke funkcije: 1: PROSKIRTING COMPLETO PKAA 80 je cokla koja se jednostavno skida i postavlja na utore nosa?a PKGS 66 koji se vijcima pri?vrš?uje na zid, a koji zajedno sa vidljivim profilom PROSKIRTING PKAA 80 ?ini sastavni dio kompleta. 2: PROSKIRTING PKAA 80 je vidljiva cokla koja se direktno pri?vrš?uje pomo?u silikona/ljepila. Nije ju mogu?e skidati poput PROSKIRTING COMPLETO. Raspoloživa je i u samoljepljivoj verziji (PKAA 80).
 • SAMO Kutna Lajsna (za pojedina?nu prodaju) - ALU. SREBRO ELOK. termo pakovanje - duljina šipka 2 m - pakir. 60 kom - 120 m

  • ARTIKALH mmBOJAODJELJAK
  • PKAA 80 (senza adesivo)80Anodised Silver Aluminium
  • PKAA 80A (con adesivo)80Anodised Silver Aluminium
 • KANALI?/PODLOGA za PROLAZAK KABLOVA od Koekstrudiranog PVC-a - duljina šipka 2 m - pakir. 20 kom - 40 m

 • PERFORIRANI NOSA? - PRIRODNI ALUMINIJ duljina nosa?a 2 cm - pakir. 10 kom

  • ARTIKALH mmBOJAODJELJAK
  • PKGS 6666vidi boje
  • NIJE ZA POJEDINA?NU PRODAJU
 • NAPOJNA KUTIJA UTI?NICA sa PRI?VRSNIM POSTOLJEM

 • KUTIJA S PREKIDA?EM sa POSTOLJEM//NOSA?EM ZA KUTIJU

 • RAZVODNA KUTIJA sa PRI?VRSNIM POSTOLJEM

 • OKOMITI PROFIL ZA PROVLA?ENJE duljina šipka 2,7 m

Dostupni odjeljci

 • CSPPK 80
 • PKGS 66
 • SPOJKE UNUTR./ VANJ. - LAKIRANE PLASTIKE Srebro - pakir. 5 kom

  • ARTIKALH mm
  • PKAGI 80 (int)8040
  • PKAGE 80 (est)8040
 • SREDIŠNJI SPOJNICI - LAKIRANE PLAST. Srebro - pakir. 10 kom

  • ARTIKALH mm
  • PKGIN 8080
 • CEPOVI - LAKIRANE PLASTIKE Srebro - pakir. 10 kom (5 desnih i 5 lijevih)

  • ARTIKALH mm
  • PKTDS 8080