Nalaziš se u:

Proskirting led

Lajsna od eloksiranog aluminija za kabele, s ugrađenim sustavom led osvjetljenja za osvjetljavanje zona kroz koje se prolazi kao što su hodnici i ulazi u kuće i urede.

ALUMINIJ SREBRO ELOKSIRANI sa LED diodom i NAPOJNIM VODOM

PROSKIRTING LED je inovativna patentirana cokla od eloksiranog aluminija, s mogu?noš?u provla?enja kablova, odnosno sa ugra?enim rasvjetnim sustavom sa led diodom. Osmišljena je i dizajnirana za rasvjetu komunikacija poput hodnika i ulaza u domove ili urede. Pruža indirektno prigušeno osvjetljenje. Osim toga, rješava razne probleme poput postavljanja same cokle, provla?enja elektri?nih kablova za ra?unala, telefone i ostale ure?aje. PROSKIRTING LED je dizajniran za dvostruku funkciju i korištenje: 1: PROSKIRTING LED KOMPLET PKLEDAA 80 je usadna pomi?na cokla, a sastoji se od nosa?a PKGS 66 koji se vijcima fiksira na zid i vidljivog profila PROSKIRTING LED PKLEDAA 80. 2: PROSKIRTING LED PKLEDAA 80 je vidljivi profil odnosno cokla koja se direktno u?vrš?uje pomo?u silikona/ljepila. Nije je mogu?e vaditi kao PROSKIRTING LED KOMPLET, a postoji i samoljepljiva verzija (PKLEDAA 80A).
 • Kutna Lajsna sa UG RA?ENOM LED DIODOM od ALUMINIJ SREBRO ELOKSIRANI - termo pakovanje duljina šipka 2 m - pakir. 60 kom - 120 m

  • ARTIKALH mmBOJAODJELJAK
  • PKLEDAA 80 (senza adesivo)80Anodised Silver Aluminium
  • PKLEDAA 80A (con adesivo)80Anodised Silver Aluminium
 • KANALI?/PODLOGA za PROLAZAK KABLOVA od Koekstrudiranog PVC-a - duljina šipka 2 m - pakir. 20 kom - 40 m

 • PERFORIRANI NOSA? - PRIRODNI ALUMINIJ duljina nosa?a 2 cm - pakir. 10 kom

  • ARTIKALH mmBOJAODJELJAK
  • PKGS 6666vidi boje
  • NIJE ZA POJEDINA?NU PRODAJU
 • NAPOJNA KUTIJA UTI?NICA sa PRI?VRSNIM POSTOLJEM

 • KUTIJA S PREKIDA?EM sa POSTOLJEM//NOSA?EM ZA KUTIJU

 • NAPAJANJE ZA LED DIODU

 • RAZVODNA KUTIJA sa PRI?VRSNIM POSTOLJEM

 • OKOMITI PROFIL ZA PROVLA?ENJE duljina šipka 2,7 m

Dostupni odjeljci

 • CSPPK 80
 • PKGS 66
 • SPOJKE UNUTR./ VANJ.- LAKIRANE PLASTIKE Srebro pakir. - 5 kom

  • ARTIKALH mm
  • PKAGI 80 (int)8040
  • PKAGE 80 (est)8040
 • SREDIŠNJI SPOJNICI - LAKIRANE PLAST. srebro - pakir. 10 kom

  • ARTIKALH mm
  • PKGIN 8080
 • CEPOVI - LAKIRANE PLASTIKE srebro pakir. 10 kom (5 desnih i 5 lijevih)

  • ARTIKALH mm
  • PKTDS 8080

Galerija slika