Nalaziš se u:

SOL 30 SAMOLJEPLJIVI

ALUMINIJ U 10 VARIJANTI IMITACIJE DRVA

SOL 30 Samoljepljivi je profil za prekrivanje spojeva/pragova izra?en od presvu?enog aluminija u 10 završnih obrada-imitacija drva, a vrlo je otporan na gaženje, habanje, UV zrake i uobi?ajene proizvode za ?iš?enje podova. Jednostavan je za postavljanje i kombiniranje sa bilo kakvom drvenom površinom, površina je bosirana sa otvorenim porama. Preporu?a se za pokrivanje spojeva izme?u podova od laminata, drva, kerami?kih plo?ica, itd.
 • ALUMINIJ 10 IMITA CIJA DRVA sa ljepilom širina 30 mm - duljina šipka 2,7 m - pakir. 10 kom - 27 m

  • ARTIKALL mmBOJAODJELJAK
  • PINS... 30A30vidi boje
 • ALUMINIJ 10 IMITA CIJA DRVA sa ljepilom duljina šipka 0,90 m

  • ARTIKALL mmBOJAODJELJAK
  • PINS... 309AS
   Mirror Line
   30vidi boje
  • Raspoloživo u imitacijama drva: 01W - 02W - 03W - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W. Šifru odabrane boje treba nadodati uz šifru Artikala. Primjer: PINS... 30A (izabrana boja Svijetli javor) PINS01W 30A.