Nalaziš se u:

SOL 40P SAMOLJEPLJIVI

ALUMINIJU 26 VARIJANTI IMITACIJE DRVA

SOL 40P Samoljepljivi je profil za prekrivanje spojeva/pragova izra?en od presvu?enog aluminija u 26 završnih obrada-imitacija drva, a vrlo je otporan na gaženje, habanje, UV zrake i uobi?ajene proizvode za ?iš?enje podova. Jednostavan je za postavljanje i kombiniranje sa bilo kakvom drvenom površinom, površina je bosirana sa otvorenim porama. Preporu?a se za pokrivanje spojeva izme?u podova od laminata, drva, kerami?kih plo?ica, itd.
 • ALUMINIJ 26 IMITACIJA DRVA sa ljepilom širina 40 mm - duljina šipka 2,7 m - pakir. 10 kom - 27 m

  • ARTIKALL mmBOJAODJELJAK
  • PNSP... 40 PA40vidi boje
 • ALUMI NIJ 26 IMITA CIJA DRVA sa ljepilom duljina šipka 0,90 m

  • ARTIKALL mmBOJAODJELJAK
  • PNSP... 409 PAS
   Mirror Line
   40vidi boje
 • ALUMI NIJ 26 IMITA CIJA DRVA sa ljepilom duljina šipka 1 m

  • ARTIKALL mmBOJAODJELJAK
  • PNSP... 4010 PAS
   Mirror Line
   40vidi boje
  • Raspoloživo u imitacijama drva: 01W - 02W - 03W - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 12W - 13W - 14W - 15W - 16W - 17W - 18W - 19W - 20W - 21W - 22W - 23W - 24W - 25W - 26W - 27W. Šifru odabrane boje treba nadodati uz šifru Artikala. Primjer: PNSP... 40 PA (izabrana boja Svijetli javor) PNSP01W 40 PA