Nalaziš se u:

Prostair acc

Tehnički profil za zaštitu stepenica, služi za sprječavanje klizanja na stepenicama od keramike, porculanskog gresa i drugog materijala, postavlja se prije postavljanja stube.

INOX AISI 304/1.4301-V2A

PROSTAIR ACC je tehni?ki profil za zaštitu stepenica, osmišljen i dizajniran kako bi stepenice od keramike, poluporculana (fajanse) i ostalih materijala u?inio protukliznima, a aplicira se prije postavljanja stepenice. Izra?en je od satiniranog inoxa aisi 304/1.4301-V2A, sa reljefnom gornjom površinom ?ime se poboljšava prianjanje. Na rafinirani, ?vrst i ekonomi?an na?in zamjenjuje specijalne kerami?ke dijelove. Obvezatan je u javnim objektima radi sprje?avanja nezgoda. Preporu?a se za elegantne, rafinirane, industrijske, komercijalne i privatne prostore. Raspoloživ je u visinama H: 8-10-12.5-15 mm. Preporu?a se kombinacija sa cjelokupnom serijom profila od ?elika.
 • INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINIRANI sa zaštitnim slojem duljina šipka 2,7 m - pakir. 20 kom - 54 m - 10/10mm

  • ARTIKAL(H mm)BOJAODJELJAK
  • PTRACS 0454,5vidi boje
  • PTRACS 088vidi boje
  • PTRACS 1010vidi boje
  • PTRACS 12512,5vidi boje
  • PTRACS 1515vidi boje
  • INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINIRANI sa zaštitnim slojem duljina šipka 2,7 m - pakir. 20 kom - 54 m - 10/10mm
 • ZAVRŠNI CEP od LAKIRANE PLASTIKE S EFEKTOM CELIKA pakir. 20 kom (10 desnih i 10 lijevih)

  • ARTIKALH mm
  • TPTRACS-

Galerija slika