Proterrace pcg

Obodni profili za završnu obradu i zaštitu čeonih rubova terasa i balkona, realizirani su sa zupcem visine od 10 do 12,5 mm koji pruža potporu i služi za završnu obradu pločica, te s odvodnim kutom koji štiti košuljicu.

Odaberi završnu obradu

LAKIRANI ALUMINIJ

PROTERRACE PCG od lakiranog aluminija je serija vanjskih rubnih profila za izvedbu završnog brida i zaštitu betonskih ?eonih bridova terasa i balkona. Profil je dizajniran sa potpornim grani?nikom uz završni brid keramike, visine 10 ili 12,5 mm, te odvodnim kutem kako bi se zaštitila košuljica/podloga. Ako se postavi ispod vodootporne membrane, služi kao profil za okapnice. Može se postaviti tako da prianja uz ili odvojeno od košuljice, ovisno o tome da li su plo?ice postavljene tako da prianjaju uz košuljicu ili vire izvan iste. Raspoloživi u 3 veli?ine sa standardnom perforiranom bazom (širina 80 mm), u visinama od 55, 75 i 95 mm, u verzijama sa grani?nikom od 10 ili 12,5 mm. U ponudi su i zavareni vanjski i kutni spojni profili kao i kutni spojni elementi za uzdužno povezivanje profila
 • LAKIRANI ALUMINIJ - duljina šipka 2,7 m - pakir. 20 kom - 54 m

  • ARTIKALh x H x L mmBOJAODJELJAK
  • PCG10 8055AL...10 x 55 x 80vidi boje
  • PCG10 8075AL...10 x 75 x 80vidi boje
  • PCG10 8095AL...10 x 95 x 80vidi boje
  • PCG125 8055AL...12,5 x 55 x 80vidi boje
  • PCG125 8075AL...12,5 x 75 x 80vidi boje
  • PCG125 8095AL...12,5 x 95 x 80vidi boje
  • Embossed (Beige, Corten, Dark brown) and semiglossy (White, Gray, Dark brown, Beige) on demand mimum 270 lm.

Primjeri postavljanja

Dostupni odjeljci

 • PCG10 8055AL...
 • PCG10 8075AL...
 • PCG10 8095AL...
 • PCG125 8055AL...
 • PCG125 8075AL...
 • PCG125 8095AL...
  • ARTIKALH mm
  • AEPG10 55AL..55
  • AEPG10 75AL...75
  • AEPG10 95AL...95
  • AEPG125 55AL..55
  • AEPG125 75AL...75
  • AEPG125 95AL...95
  • ARTIKALH mm
  • GING10 55AL...55
  • GING10 75AL...75
  • GING10 95AL...95
  • GING125 55AL...55
  • GING125 75AL...75
  • GING125 95AL...95