Nalaziš se u:

Prosguscio da

Patentirana kutna spojnica s dva krilca, spaja unutarnje kutove između podova i obloga. Izrađena je od netoksične čvrste vinilne smole i štiti od udaraca, trajna je i lako se čisti.

NETOKSI?NA VINILNA SMOLA OTPORNA NA UDARCE / OTPORNA NA UV ZRAKE - 3 BOJE

PROSGUSCIO DA je novi kutni profil (patentirani) sa dvostrukim krilcima, od kojih je jedno zamjenjivo sa profilima iz serije PROTERMINAL H: 6 - 8 - 10 mm. Ove kutne spojeve za podne/zidne obloge preporu?aju evropske higijensko-sanitarne direktive za održavanje ?isto?e u javnim objektima (bolnice, škole, uredi, restorani, svla?ionice, kuhinje, javna kupatila, menze, stambeni prostori, itd.). Izra?en od netoksi?ne, ?vrste vinilne smole, otporne na udarce (certificirane). Proizvod je tako?er otporan na sun?eve zrake te ve?inu deterdženata i otapala. Dugotrajan je i jednostavan za ?iš?enje. Spojni elementi za unutrašnje/vanjske kuteve, završni ?epovi i spoj olakšavaju postavljanje plo?ica i jam?e savršen rezultat. Pažnja: PROTERMINAL H 6 rezultira sa H 8, H 8 rezultira sa H 10, H 10 rezultira sa H 12,5.
 • NETOKSI?NA VINILNA SMOLA OTPORNA NA UDARCE duljina šipka 2,5 m - pakir. 20 kom - 50 m

  • ARTIKALH (mm)BOJAODJELJAK
  • PS 06-...6vidi boje
  • PS 08-...8vidi boje
  • PS 10-...10vidi boje
  • PS 125-...12,5vidi boje
  • Raspoloživo u bojama: 01-03-04. Šifru odabrane boje treba nadodati uz šifru Artikala. Primjer: PS 06... (izabrana boja Bijela) PS 06-01. Zamjenjivo krilce odgovara Proterminalu pvc H: 6-8-10 mm.

Primjeri postavljanja

Dostupni odjeljci

 • PS 06-...
 • PS 08-...
 • PS 10-...
 • PS 125-...
 • SPOJEVI UNUTRAŠNJE / VANJSKE - OBOJENI RVA

  • ARTIKAL
  • RAI 06-… (int)6
  • RAI 08-… (int)8
  • RAI 10-… (int)10
  • RAI 125-… (int)12,5
  • RAE 06-… (est)6
  • RAE 08-… (est)8
  • RAE 10-… (est)10
  • RAE 125-… (est)12,5
 • ZAVRŠNI CEP Desni / Lijevi i SPOJNIK - OBOJENI RVA

  • ARTIKAL
  • TCE 08-.. tappi DX-SX8
  • TCE 10-.. tappi DX-SX10
  • TCE 125-.. tappi DX-SX12,5
  • GIN 08-…8
  • GIN 10-…10
  • GIN 125-…12,5