Nalaziš se u:

Proslider curve

Spojni profili s mogućnošću krivljenja/oblikovanja, čiji se isječci mogu deformirati, pa je tako moguće realizirati na licu mjesta posebne geometrijske oblike prema tehničkim i estetskim potrebama, preporučaju se za plivajuće drvene podove.

Odaberi završnu obradu

PRIRODNI MESING KOJI SE MOŽE OBLIKOVATI/SAVIJATI

PROSLIDER CURVE je serija prijelaznih profila koji se mogu savijati/oblikovati., sa posebnim perforacijama koje omogu?uju njihovo savijanje i time jednostavno stvaranje raznolikih geometrijskih oblika na licu mjesta. Time je omogu?eno stvaranje ukrasnih uzoraka po želji, ovisno o tehni?kim i estetskim potrebama. Preporu?a se za povezivanje plivaju?ih podova od drva, melaminsko-laminiranog drva i keramike. Izra?en je iz prirodnog mesinga u raznim
  • PRIRODNI MESING KOJI SE MOŽE OBLIKOVATI termo pakovanje duljina šipka 2,7 m - pakir. 20 kom - 54 m

    • ARTIKALH (mm)BOJAODJELJAK
    • PDONCV 088Natural Brass
    • PDONCV 1010Natural Brass

Primjeri postavljanja

Dostupne boje

Dostupni odjeljci

  • PDONCV 08
  • PDONCV 10