Nalaziš se u:

Profinal curve

Mesingani ili aluminijski završni i razdvojni profili s mogućnošću krivljenja/oblikovanja, čiji se isječci mogu deformirati pa je tako na licu mjesta moguće realizirati posebne geometrijske oblike prema tehničkim i estetskim potrebama.

Odaberi završnu obradu

PRIRODNI MESING KOJI SE MOŽE OBLIKOVATI/SAVIJATI

PROFINAL CURVE je serija rubnih i spojnih profila koji se mogu savijati/oblikovati. Izra?eni su sa posebnim perforacijama koje omogu?uju njihovo savijanje i time jednostavno stvaranje raznolikih geometrijskih oblika na licu mjesta. Time je omogu?eno stvaranje ukrasnih uzoraka po želji, ovisno o tehni?kim i estetskim potrebama, sa profilom koji stvara razmak od 8 mm, a može se i brusiti. Proizvod je izra?en iz prirodnog mesinga u šipkama od 2,7 m i visinama od 8, 10 i 12.5 mm.
 • PRIRODNI MESING KOJI SE MOŽE OBLIKOVATI termo pakovanje duljina šipka 2,7 m - pakir. 20 kom - 54 m

  • ARTIKALH (mm)BOJAODJELJAK
  • PRFONCV 088Natural Brass
  • PRFONCV 1010Natural Brass
  • PRFONCV 12512,5Natural Brass

Primjeri postavljanja

Dostupne boje

Dostupni odjeljci

 • PRFONCV 08
 • PRFONCV 10
 • PRFONCV 125