Nalaziš se u:

Procover 1045

Profil od eloksiranog aluminija za pokrivanje spojeva; koristi se nakon postavljanja susjednih podova koji se nalaze na istoj razini, a koji su razmaknuti jedan od drugog od 3 do 6 mm.