Nalaziš se u:

Proflex acc pr

Obodni profil za završnu obradu, koristi se u blizini fiksnih elemenata: vrata, prozora, okvira za prozore i vrata, na keramičkim oblogama, žbuki, okomitim zidovima.  Smanjuje prijenos buke.