Nalaziš se u:

Prokerlam line

Tanak profil za što manje razdvajanje materijala, služi za postavljanje tankih keramičkih obloga. Štiti kutove i stvara elegantni tehničko-kromatski učinak.