Profil sa žlijebovima na obadva kraja

  • SIVI ?VRSTI PVC duljina šipki na zahtjev

    • ARTIKAL
    • R 117
    • TEHNI?KI DETALJI PROFILA: • Kut kosine 45° • Duljina kosine 20 mm • Duljina šipki na zahtjev • Težina x metru? 2,3 Kg