Nalaziš se u:

Distancer multipiede

Distancer za horizontalu za držanje mreža i teških armatura, može izdržati veliku težinu i velika opterećenja i pri tom zadržati stabilnost.

SIVI HD POLIETILEN

Distancer za vodoravnu upotrebu za teške armature i mreže, s velikom stabilnoš?u izdržava teške sporedne terete i optere?enja.
 • SIVI HD POLIETILEN duljina šipki 50 cm - pak. 150 kom.

 • SIVI HD POLIETILEN duljina šipki 50 cm - pak. 100 kom.

 • SIVI HD POLIETILEN duljina šipki 50 cm - pak. 75 kom.

 • SIVI HD POLIETILEN duljina šipki 50 cm - pak. 50 kom.

  • ARTIKALH mmBOJAODJELJAKPz
  • DMP 4545vidi boje160
  • DMP 5050vidi boje128
  • Težina kapacitet: 2.500 Kg. po komadu (duljina šipki 50 cm) ravnomjerno raspore?ena.

Dostupne boje