Nalaziš se u:

SOL 40 P

Vidljiva gornja površina (top) + pin umetak + aluminijska baza 26 imitacija drva i 6 eloksirane završne obrade

SOL 40P serija obuhva?a široki asortiman univerzalnih spojnih profila od aluminija presvu?enog PVC slojem koji je vrlo otporan na pješa?ki promet, habanje, UV zrake i uobi?ajene proizvode za ?iš?enje podova. Zahvaljuju?i umetku od ?vrstog PVC-a (nevodljiv) izme?u baze i vidljive gornje površine, novi SOL 40P prekida i eliminira elektrostati?ki naboj i magnetska polja i bilo što drugo što bi se eventualno moglo prenositi izme?u dva poda (npr. grijanih podova). 27 završnih obrada-imitacija drva: Svijetli i tamni javor, svijetla i tamna bukva, svijetli i tamni hrast, svijetla i tamna trešnja, orah, wengè..., te 6 eloksirane završne obrade (od kojih 3 raspoloživa na zahtjev). Bilo koji umetak visine H: 7, 9, 11, 13, 15 i 19 mm može se koristiti sa perforiranom bazom za pri?vrš?enje pomo?u vijaka ili za ljepljenje. Pokriva površinu od 40 mm (širina).
 • ALU. GORNJI DIO (TOP)+PIN UMETAK+ALU. PERFORIRANA BAZA 45 (6 bojama eloks. alu. od kojih 3 na zahtjev)-duljina šipka 2,7 m -pakir. 20 kom -54 m

 • ALU. GORNJI DIO (TOP)+PIN UMETAK+ALU. PERFORIRANA BAZA 45 (26 imitacija drva) - duljina šipka 2,7 m - pakir. 20 kom - 54 m

 • ALU. GORNJI DIO (TOP)+PIN UMETAK+ALU. PERFORIRANA BAZA 45 (6 bojama eloks. alu. od kojih 3 na zahtjev)-duljina šipka 0,90 m

 • ALU. GORNJI DIO (TOP)+PIN UMETAK+ALU. PERFORIRANA BAZA 45 (26 imitacija drva) - duljina šipka 0,90 m

  • ARTIKALH mmBOJAODJELJAK
  • PISPC... 40179S17 / 20vidi boje
  • PISPC... 4079S07 / 10vidi boje
  • PISPC... 4099S09 / 11vidi boje
  • PISPC... 40119S11 /14vidi boje
  • PISPC... 40139S
   Mirror Line
   13 / 16vidi boje
  • PISPC... 40159S
   Mirror Line
   15 / 16vidi boje
  • PISPC... 40199S
   Mirror Line
   19 / 22vidi boje
  • Raspoloživo u bojama: AO - AA - AB - 01W - 02W - 03W - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 12W - 13W - 14W - 15W - 16W - 17W - 18W - 19W - 20W - 21W - 22W - 23W - 24W - 25W - 26W - 27W (na zahtjev i AT, CH i SB uz Minimalno naru?ivanje od 540 m). Šifru odabrane boje treba nadodati uz šifru Artikala. Primjer: PISPC... 407 (izabrana boja eloksirano zlatna) PISPCAO 407.

Galerija slika