Nalaziš se u:

Prolinoleum

Završni spojni profil od eloksiranog aluminija sa zlatnom i srebrnom završnom obradom, sa ili bez samoljepljive pozadine, za dovršavanje otpornih podova od PVC-a i linoleuma i drugog tankog materijala čija debljina iznosi 2-3 mm.

ZLATNI i SREBRNI EOLKSIRANI ALUMINIJ SA ili BEZ LJEPILA

PROLINOLEUM je samoljepljivi prijelazni profil od eloksiranog aluminija sa zlatnom/srebrnom završnom obradom. Koristi se za postizanje jasnog, elegantnog završetka veoma otpornih površina od PVC-a ili linoleuma te ostalih tankih materijala debljine izme?u 2-3 mm. PROLINOLEUM osigurava savršen nizak završetak, kojim se prekrivaju eventualne greške nastale prilikom postavljanja poda. Jednostavan za postavljanje, vrlo jako ljepilo od sinteti?ke gume jam?i odli?nu prionljivost.
  • ZLATNI I SREBRNI ELOKSIRANI ALUMINIJ - termo pakovanje

    • ARTIKALH x L (mm)BOJAODJELJAK
    • PLU... 162,5 x 16vidi boje
    • PLU... 16A (con adesivo)2,5 x 16vidi boje
    • Raspoloživo u završnim obradama: AA - AO (na vaš zahtjev AT, CH e SB sa minimalnom narudžbom od 540 m). Šifru odabrane boje treba nadodati uz šifru artikla. Primjer: PLU... 16 (izabrana završna obrada Zlatna) PLUAO 16.