Nalaziš se u:

Procover wood

Aluminijski profil za pokrivanje spojeva, obložen veoma otpornom folijom, dostupan u 10 različitih tipova drveta kao završne obrade, koristi se nakon postavljanja dva susjedna poda na istoj razini, koji su jedan od drugo udaljeni d 6 do 24 mm.

ALUMINIJ OBLO ŽEN U 10 VARIJANTI IMITACIJE DRVA

PROCOVER WOOD je profil za prekrivanje spojeva, izra?en od aluminija presvu?enog vrlo jakim slojem, raspoloživ u 10 varijanti imitacije drva. Postavlja se nakon završetka postavljanja dva susjedna poda iste visine, s time da se ostavi praznina od 6 - 24 mm izme?u dva poda postavljena na tanak sloj ljepila. Štiti vanjske bridove poda/obloge. Jednostavan je za postavljanje i atraktivnog je izgleda. Dizajn profila sa donjim okomitim dijelom u obliku strelice omogu?uje izvrsno u?vrš?enje sa silikonom/ljepilom.
 • ALUMINIJ U 10 IMITACIJA DRVA duljina šipka 2,7 m - pakir. 40 kom - 108 m

  • ARTIKALL x H (mm)BOJAODJELJAK
  • PCRA... 14914 x 9vidi boje
  • PCRA... 26926 x 9vidi boje
  • Raspoloživo u imitacijama drva: 01W - 02W - 03W - 04W - 05W - 06W - 07W - 08W - 09W - 10W. Šifru odabrane boje treba nadodati uz šifru artikla. Primjer: PCRA.. 149 (izabrana završna obrada Svijetli javor) PCRA01W 149
  • ARTIKALLargh mm
  • PCPCR- -
  • ARTIKALLargh mm
  • PINBFT 4545
  • PINBFT 4040