Nalaziš se u:

Procover wood

Aluminijski profil za pokrivanje spojeva, obložen veoma otpornom folijom, dostupan u 10 različitih tipova drveta kao završne obrade, koristi se nakon postavljanja dva susjedna poda na istoj razini, koji su jedan od drugo udaljeni d 6 do 24 mm.