Nalaziš se u:

Proskirting isp

Aluminijska nasadna lajsna za skrivanje i zaštitu električnih kabela, kompjuterskih i telefonskih kabela i kabela drugih uređaja. Lako se može pristupiti njenoj unutrašnjosti radi kontrole.

ALUMINIJ SREBRO ELOKSIRANI, TITAN SJAJNI i SJAJNI POLIRANI (H: 70 mm)

PROSKIRTING ISP je nasadna, pomi?na cokla s mogu?noš?u provla?enja kablova, izra?ena iz aluminija. Osmišljena je i dizajnirana za sakrivanje i zaštitu provu?enih elektri?nih kablova, žica za ra?unalo, telefon i ostale ure?aje, s time da omogu?uje jednostavan i brz pristup istima. Nosa?i koji se fiksiraju na zid omogu?uju i postavljanje drugih žica/kablova. Zahvaljuju?i njenom atraktivnom izgledu preporu?a se za razne javne i privatne prostore: urede, škole, stanove, trgova?ke centre, itd. Raspoloživa je u verziji od srebrnog eloksiranog aluminija (H: 100 mm) ili sjajnog i sjajnog polirani titan aluminija (H: 70 mm). Za jednostavno i savršeno postavljanje preporu?aju se unutrašnji, vanjski kutovi, ?epovi i spojnici.
 • Kutna Lajsna ALUMINIJ SREBRO ELOKSIRANI termo pakovanje - duljina šipka 2 m

  • ARTIKALH mmBOJAODJELJAK
  • PKISPAA 7070Anodised Silver Aluminium
  • PKISPAA 100100Anodised Silver Aluminium
 • Kutna Lajsna ALUMINIJ SJAJNI TITAN termo pakovanje - duljina šipka 2 m

  • ARTIKALH mmBOJAODJELJAK
  • PKISPBT 7070Polished Titanium Aluminium
 • Kutna Lajsna ALUMINIJ SJAJNI POLIRANI TITAN termo pakovanje - duljina šipka 2 m

  • ARTIKALH mmBOJAODJELJAK
  • PKISPTS 7070Brushed Titanium Aluminium
  • Za kutne lajsne sa finiturama briljantnog o?etkanog titanija se prilažu ?epovi i spojnice od lakirane plastike efekta aluminija briljantnog titanija
 • PERFORIRANI NOSA? duljina nosa?a 2 cm - pakir. 10 kom

  • ARTIKALH mmBOJAODJELJAK
  • PKGSISP 5555vidi boje
  • NIJE ZA POJEDINA?NU PRODAJU
 • NAPOJNA KUTIJA UTI?NICA sa PRI?VRSNIM POSTOLJEM

 • KUTIJA S PREKIDA?EM sa POSTOLJEM//NOSA?EM ZA KUTIJU

 • RAZVODNA KUTIJA sa PRI?VRSNIM POSTOLJEM

 • OKOMITI PROFIL ZA PROVLA?ENJE duljina šipka 2,7 m

Dostupni odjeljci

 • PKISPAA 70
 • PKISPAA 100
 • PKISPBT 70
 • PKISPTS 70
 • SPOJKE UNUTR./ VANJ. - LAKIRANE PLAST. srebro eloks.- pakir. 5 kom

  • ARTIKAL
  • PKIAGI 70 (int)7024
  • PKIAGI 100 (int)10024
  • PKIAGE 70 (est)705
  • PKIAGE 100 (est)1005
 • SPOJKE UNUTR./ VANJ. - LAKIRANE PLAST. titan sjajni - pakir. 5 kom

  • ARTIKAL
  • PKIAGIBT 70 (int)7024
  • PKIAGEBT 70 (est)705
 • SPOJKE UNUTR./ VANJ. - PRETHODNO ZALIJEPLJENE ALUMINIJ TITAN SJAJNI POLIRANI - pakir. 5 kom

  • ARTIKAL
  • PKIAGITS 70 (int)7024
  • PKIAGETS 70 (est)705
 • SPOJNICI - LAKIRANE PLASTIKE sre bro eloks .- pakir. 10 kom

  • ARTIKAL
  • PKIGIN 7070
  • PKIGIN 100100
 • SPOJNICI - LAKIRANE PLAST. titan sjajni - pakir. 10 kom

  • ARTIKAL
  • PKIGINBT 7070
 • CEPOVI - LAKIRANE PLAST. sre bro eloks. - pakir. 10 kom (5 desnih i 5 lijevih)

  • ARTIKAL
  • PKITDSAA 70/570
  • PKITDSAA 100/5100
 • CEPOVI - LAKIRANE PLAST. titan sjajni - pakir. 10 kom (5 desnih i 5 lijevih

  • ARTIKAL
  • PKITDSBT 70/570