Nalaziš se u:

PVC profili za podove postavljene sa žbukom

Razdjelni elastični profili od ko-ekstrudirane vinilne smole za podove postavljene sa žbukom, dobro podnose pješački promet, omogućavaju apsorpciju tlačnih i vlačnih naprezanja.

NETOKSI?NA KOEKSTRUDIRANA VINILNA SMOLA - 3 boje

PROFILI KOJI SE POSTAVLJAJU U MORT su serija spojnih profila od koekstrudirane vinilne smole, sa krilcima i okomitim podupira?ima izra?enim od krute sinteti?ke vinilne smole, a elasti?nim središnjim dijelom od fleksibilne sinteti?ke vinilne smole. Profili koji se postavljaju u mort moraju se postaviti najmanje 0,5-1 mm ispod razine kerami?kog-mramornog-granitnog poda, a nikada iznad. Pogodan za pješa?ki promet, apsorbiraju tla?ne i klizne stresove. Preporu?a se postavljanje u prostore od 16 do najviše 30 m3, kao i postavljanje profila koji odgovaraju spojevima izvedenim na podlozi. Raspoloživi u raznim bojama i visinama.
 • KOEKSTRUDIRANA VINILNA SMOLA duljina šipka 2,5 m - pakir. 40 kom - 100 m (C513 - pakir. 50 m)

  • ARTIKAL(H mm)BOJAODJELJAK
  • C511...8 x 25vidi boje
  • C512...8 x 35vidi boje
  • C513...8 x 45vidi boje
  • Artikali nisu za pojedina?nu prodaju. Raspoložive kombinacije: GS - GT - GL. Šifru odabrane boje treba nadodati uz šifru artikla. Primjer: C511... (izabrana kombinacija u bojama Tamnosiva / Prozirna) C511 GT.

Galerija slika