Nalaziš se u:

Proflex 5 mala debljina

Tehnički netoksični ko-ekstrudirani dilatacijski profil od PVC-a za sprječavanje udaraca, za keramičke podove male debljine postavljene s ljepilom; zahvaljujući svojoj maloj širini predstavlja "spoj-fugu".

NETOKSI?NA VINILNA SMOLA OTPORNA NA UDARCE KOEKSTRUDIRANI (PVC)

PROFLEX 5 je serija tehni?kih dilatacijskih profila za podove postavljene pomo?u ljepila. Izra?eni su od netoksi?nog, koekstrudiranog PVC-a, otpornog na udarce, sa perforiranim vodoravnim bo?nim krilcima od ?vrstog PVC-a, dok je elasti?ni središnji dio izra?en od fleksibilne vinilne smole debljine 5 mm. Mogu apsorbirati umjerena vla?na i tla?na naprezanja, a tako?er su otporni na ve?inu kemijskih sredstava, habanje i UV zrake, mogu se koristiti i u eksterijerima i interijerima. Zahvaljuju?i ograni?enim širinama, PROFLEX 5 se može smatrati „spojnim profilom za pokrivanje spojeva“, jer se stapa sa kerami?kim fugama. Spojni profil se nikad ne smije postaviti preko poda od kerami?kih plo?ica i trebao bi, po mogu?nosti, uvijek biti 0,5-1 mm niži. Preporu?a se postavljanje na površine od 16-30 m2.
  • NETOKSI?NA VINILNA SMOLA KOEKSTRUDIRANI duljina šipka 2,5 m - pakir. 40 kom -100 m

    • ARTIKAL(H mm)BOJAODJELJAK
    • PFX5 045...4,5vidi boje
    • PFX5 06...6vidi boje
    • Raspoloživo u bojama: GS-GL (na zahtjev i Bež i Bjelokost uz Minimalno naru?ivanje od 500 m). Šifru odabrane boje treba nadodati uz šifru Artikala. Primjer: PFX5 045... (izabrana boja Tamnosiva) PFX5 045GS.