Nalaziš se u:

Proflex 5 mala debljina

Tehnički netoksični ko-ekstrudirani dilatacijski profil od PVC-a za sprječavanje udaraca, za keramičke podove male debljine postavljene s ljepilom; zahvaljujući svojoj maloj širini predstavlja "spoj-fugu".