Nalaziš se u:

Distancer PAL

Lagani distancer za spajanje rešetkastih nosača stropova i održavanje rastojanja od oplate.