Nalaziš se u:

Distancer PAL

Lagani distancer za spajanje rešetkastih nosača stropova i održavanje rastojanja od oplate.

 • SIVI HD POLIETILEN - Ø šipke 6+5 mm - pak. 2000 kom.

  • ARTIKAL
  • PPO 15
  • PPO 20
 • SIVI HD POLIETILEN - Ø šipke 6+5 mm - pak. 2000 kom.

  • ARTIKAL
  • PPO 25